Vize

  • Rozvíjíme potenciál člověka od nejútlejšího dětství až po zralé stáří, sportovců i nesportovců.
  • Usilujeme o to, aby lidé svoje tělo a svůj pohyb vědomě vnímali a pohybu si užívali s radostí a bez bolesti.
  • Chceme podporovat přirozený způsob lidského žití, pohybu, výživy ve všech věkových úrovních.
  • Podporujeme našeho klienta, aby jeho život byl kvalitní a plnohodnotný.
  • Nabízíme profesionální služby založené na partnerském přístupu k člověku.
  • Chceme, aby naše práce byla smysluplná, přiměřeně oceněná a zároveň abychom zachovali místo pro náš plnohodnotný osobní a rodinný život.